"Geri Dönüşüm" için arama sonuçları

"Geri Dönüşüm" için arama sonuçları

Kişisel Verilerin Korunması

Degsan Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.  Bu […]

Uyuşturucu Madde Politikası

Çevreyi koruma esasına dayanan faaliyetlerimiz; çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmasını sağlamaktadır. İnsan sağlığını son derece önemseyen işletmemizde mesai saatleri içerisinde uyuşturucu madde ve alkol kullanımı yasaktır. Personellerimizin daha verimli, insan sağlığına zararlı ve olası iş kazalarının önüne geçebilmek için maddelerden periyodik olarak yaptığımız eğitimlerde bağımlı maddelerin zararları ve olası etkileri […]

İşçi Hakları Politikası

DEGSAN, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki temel insan haklarına ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde belirtilen; zorla çalıştırma, çocuk iş gücü kullanmama, ayrımcılık yapmama, çalışma saatleri ve ücretler, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü gibi ilkelere saygı duyup uygulamayı taahhüt etmektedir. Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, […]

İş Sağlığı Politikası

Degsan değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır. Degsan, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereklerini temel alarak ‘ Hayata Dair Her Alanda Herkes İçin Sağlık Herkes İçin Güvenlik ‘ […]

Çevre Politikası

Degsan olarak olarak Çevre Yönetim Sistemini hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz. Sağlık Emniyet Çevre odağımızı koruyarak, faaliyetlerimizin temel amacı olan çevre bilincini tüm iş süreçlerimize yansıtırak geri kazanım oranlarımızı artırırız. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, uygulanabilir şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız. Ulusal yasaların getirdiği yükümlülükleri yerine getiririz. Geri dönüşüm alanında […]