İşçi Hakları Politikası

İşçi Hakları Politikası

DEGSAN, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki temel insan haklarına ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde belirtilen; zorla çalıştırma, çocuk iş gücü kullanmama, ayrımcılık yapmama, çalışma saatleri ve ücretler, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü gibi ilkelere saygı duyup uygulamayı taahhüt etmektedir.

Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz.

Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü taciz, istismar, suiistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal ve fiziksel şartları sağlayarak gereken önlemleri alıp çalışanlara her açıdan sağlıklı bir iş ortamı sunmaktayız.

Bu konuya gereken önemi göstererek çalışan bilincini arttırmak için eğitim ve ara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Degsan Geri Dönüşüm San. Ve Tic. Ltd. Şti.