Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

Atmosferdeki karbondioksit ve metan oranlarındaki artış dünya yüzeyinin sıcaklığını yükseltmektedir. CO2 oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzların erimesine yol açmaktadır. Buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular almaktadır. Kara ve suların buza oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla buzullarda daha fazla erimeye yol açmaktadır.

Karbon salınımını azaltmak için yapmamız gerekenler:

1-HAREKETE GEÇ

İnsanlara karbon salınımını azaltacağınızı söylemek çok basit bir şeymiş gibi görünse de karar almak başlangıç olabilir. Dünyada bir çok ülke, kurum ve hatta birey olarak insanlar karbon nötr olacaklarını açıklıyorlar.

2-ÖLÇ & PLANLA

Sera gazı oluşturan faaliyetlerinizi belirleyin ve ne kadar salınım yaptığınızı ölçün. Kişiler ve küçük işletmeler için online hesap makineleri ve iç değerlendirmeler başlangıç için yeterlidir

3-YAŞANTINI KARBONSUZLAŞTIR

 • Düşük karbonlu yani iklim dostu yöntemlerle üretilen ürünleri tercih edin.
 • Enerjiyi verimli kullanın.
 • Ulaşım şekillerinizde değişiklik yapın. Toplu taşıma sistemlerini ve yakıtı verimli verimli kullanan araç kullanımını geliştirin.
 • Tüketimi azaltın, ürünleri tekrar tekrar, verimli bir şekilde kullanmanın yollarını arayın.
 • Geri dönüşüme destek verin. Ambalaj kullanımını azaltın.

4-AZALT-YENİDEN KULLAN-DÖNÜŞTÜR

 • Tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın.
 • Kaynak kullanımında verimli uygulamalara geçin.
 • Kullandığınız ürünlerin yeniden kullanımı ya da geri dönüşümü için sistem kurun.
 • Ambalaj kullanımını azaltın. Ambalajların geri dönüşümünü sağlayın.

5-ENERJİ VERİMLİĞİ

6-YEŞİL ÜRET – YEŞİL TÜKET

7-KARBONUNU TELAFİ ET

Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasasından sağlayacağınız karbon kredileri ile yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapan şirketlere destek vererek  kalan karbon ayak izinizi de telafi edebilirsiniz.

8-BİRLİKTE ÇALIŞ

 • İklim değişikliği sorunu global bir konu olduğu için çözümünün de global olması gerekmektedir. Tüm ilgililerin birlikte çalışarak ortak çözümlere ulaşmak hedeflenmeli.
 • Özel sektör, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile çok önemli kazanımlar sağlanabilir.

9-İLETİŞİM KUR – ÖRNEK OL

 • Kurumsal faaliyetlerinizle ilgili bilgilerinizi kamuoyu ile paylaşın.
 • Karbon ayak izinizi ölçün.
 • Karbon ayak izinizi silmeyi planlayın ve uygulayın.
 • Sürdürülebilirlik raporları yayınlayın.
 • Şirketlerin iç iletişim, intranet, şirket yayınları vb. kanallar yoluyla çalışanlarını, müşterilerini, iştirakçilerini ve hisse sahiplerini karbon salınımının azaltılması ile ilgili konularda bilgilendirin.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ile çevresel katma değer yaratın.