Metal/ÖTA

Metal/ÖTA

Atık metal geri dönüşüm endüstrisi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Miktar olarak en çok geri dönüştürülen metallerin bazıları aşağıdaki gibidir;

• Atık Demir

• Atık Çelik

• Atık Bakır

• Atık Pirinç (Sarı)

• Atık Alüminyum

• Atık Çinko

• Atık Paslanmaz Çelik

• Atık Kurşun vb.

Metal geri dönüşümü, toplama, sınıflandırma, kırma-kesme-parçalama, taşıma-boşaltma, balyalama, presle sıkıştırma, yeniden kullanım amacı ile tamir etme, ergitme, kimyasalların kullanımı, şekillendirme vb. işlemlerin olduğu birçok adımlı işlemler dizisidir.

ÖTA, “Ömrünü Tamamlamış Araç” demektir. ÖTA genel olarak , kriterlere uyan aracın araç kullanıcısı tarafından üreticinin belirttiği yerlere aracını teslim ederek, çevre uyum şartlarını yerine getirmiş onaylı merkezlerde imha , geri dönüşüm ve geri kazanımını uygulamalarını gerçekleştirmesidir. Teslim alınan aracınız, yönetmelikte belirtilen standartlara uygun tesislerde geri dönüşüm sürecine alınacaktır.